< src="/html/images/new-pop-close.png" class="emaill-close">
提交邮件订阅后,您将第一时间接到杭州城投最新的新闻、党建团建、人事等信息

请填写以下信息,选择您希望接收信息的种类。

以下信息将帮助我们进一步了解您的需求,我们不会将您的信息发送给第三方。

您希望接收的信息种类?
< src="/html/Code.aspx" ID="ImgCode" class="code-" />
取消订阅后,您将不再接收杭州城投的新闻、党建团建、人事等信息
< src="/html/Code.aspx" ID="ImgCode1" class="code-" />
提示内容
< src="/html/images/tips-pop-btn.png" class="tips-close-btn">
提示内容
< src="/html/images/tips-pop-btn.png" class="tips-close-btn">
提示内容
< src="/html/images/tips-pop-btn.png" class="tips-close-btn">
城投集团服务热线:
< src="/html/ueditor/net/upload/2019-10-28/cd4315cf-cfac-41a3-8152-14693d3ea2e7.png" title="1.png"/>城投热线中心
0571-87152666
< src="/html/images/new-name-bg1.png"/>公交服务热线
0571-85191122
< src="/html/images/new-name-bg2.png"/>水务服务热线
0571-967050
< src="/html/images/new-name-bg3.png"/>燃气服务热线
0571-967266
< src="/html/images/new-name-bg4.png"/>环境服务热线
0571-88123258